sâmbătă, 20 august 2011

Rezervatia Fanatele Clujului

Fânațele Clujului (perimetrele Copârșaie și Valea lui Craiu) este o rezervație botanică aflată în preajma municipiului Cluj-Napoca, cu o vegetație specifică zonelor din Asia și Europa răsăriteană.
Rezervația ocupă 75.000 m2. Solul bogat în carbonat de calciu, relieful accidentat și climatul plăcut au dus la dezvoltarea aici a unei vegetații de stepă, similară celei din partea sudică a Ucrainei. Au fost identificate aici 450 unități sistemice, printre cele mai valoroase numărându-se xerofilele pontice, cele pontico-mediterane, plantele continental-orientale.
Rezervația este cunoscută și ca fiind unicul loc din România unde trăiește vipera de fâneața. Sursa text: wikipedia